Betöltés...

Adatvédelmi nyilatkozat

AMRITA WEBÁRUHÁZ

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT (NYILATKOZAT)

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik arról, hogy az Amrita Yoga Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Eladó”) hogyan gyűjthet, használhat, adhat át, továbbíthat és tárolhat az Amrita Webáruházon keresztül eszközölt vásárlásokkal kapcsolatban megadott személyes azonosításra alkalmas adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a Webáruház ÁSZF-ben meghatározott definíciók ugyanazon jelentéssel bírnak.

Jelen adatvédelmi szabályzat erről a linkről letölthető: Adatvédelmi nyilatkozat

 

1.  SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS FELHASZNÁLÁSA

 

A személyes adatok olyan információk, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy.

 

2. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE

 

Amikor a Vevő árut vásárol a Webáruházon keresztül, szükséges, hogy megadja a Személyes Azonosító Adatait, melyek a következők:

Természetes személy esetén:

a)  név, valamint ha eltér, számlázási név,
b) székhely valamint ha eltér, számlázási cím,
c) email cím,
d) telefonszám,
e) adószám.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:

a)  szervezet bejegyzett elnevezése;
b) szervezet bejegyzett székhelye;
c) email cím;
d) telefonszám; és
e) adószám.

 

3. SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

 

a)
Az Eladó által gyűjtött Személyes Azonosító Adatokat a szolgáltató a Vevő által elküldött megrendeléssel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából használja fel.

 

b)
Az Eladó részére rendelkezésre bocsátott Személyes Azonosító Adatok alapján, amennyiben szükséges (pl. kiszállítással kapcsolatos tájékoztatás, megrendelés státuszával kapcsolatos változások, tájékoztatások) az Eladó kapcsolatba lép a Vevővel, illetve emailen vagy telefonon válaszol a Vevő vevőszolgálatnak címzett kérdéseire.

 

4. ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEK

 

Személyes Azonosító Adatokat kizárólag az alábbi esetekben oszt meg az Eladó harmadik személyekkel:

 

Jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a Magyarországon vagy az Európai Unión belül működő közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérésére – az Eladónak át kell adnia a Vevő Személyes Azonosító Adatokat. Az Eladó akkor is átadhatja a Vevő Személyes Azonosító Adatait a fent megjelölt szerveknek, ha ezt az Eladó feltételeinek betartatása, illetve műveletei vagy felhasználói védelme érdekében indokoltnak látja. Továbbá, átalakulás, egyesülés vagy eladás esetén az Eladó által begyűjtött minden és bármilyen Személyes Azonosító Adatot az Eladó jogosult átadni a jogutód harmadik félnek azzal, hogy arról a jogutódlást megelőző legalább 30 nappal emailen értesít a Vevőt.

 

5. SZEMÉLYES AZONOSÍTÓ ADATOK VÉDELME

 

Az Eladó adminisztratív, technikai, fizikai és egyéb intézkedéseket tesz a Személyes Azonosító Adatok védelme érdekében az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, átadás, módosítás és megsemmisítés ellen.

 

6. SZEMÉLYES AZONOSÍTÓ ADATOK MEGŐRZÉSE

 

Az Eladó a Vevő Személyes Azonosító Adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, hacsak a jogszabályok nem teszi kötelezővé vagy lehetővé a hosszabb megőrzést.

 

7. HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES AZONOSÍTÓ ADATOKHOZ

 

Az Eladó mindent ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Vevő számára az általa gyűjtött Személyes Azonosító Adatokhoz történő hozzáférést, így a Vevő kérheti a pontatlan adatok kijavítását, illetve az adatok törlését, amennyiben az Eladónak nem kell megőriznie azokat a jogszabályi előírások miatt vagy az üzletmenet biztosítása érdekében. Az Eladó megtagadhatja az olyan kérések teljesítését, amelyek ésszerűtlenül ismétlődnek, aránytalan műszaki ráfordítást igényelnek, veszélyeztetik mások személyes adatait, rendkívül nehezen hajthatók végre, illetve amelyek esetében a helyi jog nem követeli meg a hozzáférést. Hozzáférés, javítás és törlés emailen kérhető.

 

8. HOZZÁFÉRÉSEK NYILVÁNTARTÁSA (LOG FILES)

 

Mint ahogy az a legtöbb web oldalon történik, az Eladó bizonyos információkat automatikusan gyűjt össze és tárolja ezeket. Ide tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információt, mely egyéni felhasználó beazonosítására nem alkalmas, az Eladó arra használja, hogy trendeket analizáljon, adminisztrálja az oldalt, a felhasználók oldal-használatát, és földrajzi adatokat gyűjtsön felhasználói bázisáról.

 

9. COOKIES (SÜTIK)

 

A „cookie” egy olyan, kevés szöveget tartalmazó állomány, melyet a felhasználó számítógépe tárol nyilvántartás céljából. Az Eladó oldalán használ sütiket, és összekapcsolja a sütikben tárolt információkat a Vevő beazonosítására szolgáló személyes adatokkal, melyeket az Eladó oldalának használatakor kap a Vevőtől.

 

Az Eladó használ mind állandó mind átmeneti sütiket. Az ideiglenes sütiket az Eladó azért használja, hogy megkönnyítse internetes oldalain az eligazodást. Az ideiglenes süti lejár, amikor a Vevő bezárja az internet keresőt. Az állandó süti hosszabb időre a Vevő merev lemezén marad. A Vevő internet keresője “help” fájljában törölheti az állandó sütiket. Ha ezekről a sütikről és kezelésükről a Vevő többet kíván megtudni, kérjük, keresse fel a süti forrás web lapját a http://www.cookiecentral.com/ címen.

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, attól még használhatja az Eladó web oldalát, de mozgása a web oldal legtöbb helyén korlátozott lesz.

 

Az Eladó kijelenti, hogy egyetlen üzleti partnere sem használ sütiket az Eladó weboldalán.

 

10. KAPCSOLATOK (LINKEK) MÁS WEBOLDALAKHOZ

 

Az Eladó webhelye és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett az Eladó szolgáltatásai harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják. A harmadik felek által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok szerepelhetnek, azok saját adatvédelmi gyakorlata érvényes.

 

11. VÁLTOZÁSOK JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN

 

Az Eladó adatvédelmi szabályzatának (nyilatkozatának) módosítása esetén, a módosított adatvédelmi nyilatkozat mellett az Eladó köteles a módosítás tényéről szóló értesítést is közzétenni webhelyén.